fbpx
More
Reisfotografie tips Blue doors Paris

5 reisfotografie tips om door te lezen voordat je vertrekt (English below)

In deze post deel ik 5 reisfotografie tips om te om door te lezen voordat je op reis gaat. De meivakantie is begonnen en dat is een goede gelegenheid om mooie plaatjes te schieten. Zodat ik bij terug komst foto’s heb om van te genieten en die me helpen speciale momenten van de reis te herinneren. Hieronder de 5 tips.

1. Bedenk een fotografie idee voordat je op reis gaat.

Koop bijvoorbeeld drie lijstjes waar je een foto voor gaat maken. Of bedenk een plek in huis, bijvoorbeeld een muur waar je foto’s op plakt met wasi tape. Je kunt je ook besluiten om iedere dag 1 foto te maken waar je iets meer moeite voor doet. Of om iets uit te proberen wat je bij iemand anders gezien hebt. Ik raad je aan als je dat laatste doet, om er dan natuurlijk wel je eigen draai aan te geven. 

reisfotografie tips

Zo heb ik thuis deze muur met foto’s geprint op canvas die wel eens vervangen mogen worden. Tijdens de komende vakantie ga ik daar nieuwe foto’s voor maken. – 5 reisfotografie tips

2. Zorg voor een goede mix van foto’s.

Landschapsfoto’s zijn prachtig, maar wanneer je van een trip alleen landschapsfoto’s hebt, wordt het al snel saai. Probeer ook objecten en mensen te fotograferen. Houd ook rekening met verschillende perspectieven (schuine hoek, recht van voren, van boven- of onderaf) en fotografeer op verschillende tijdstippen. Vergeet naast de overzichtsfoto niet af en toe eens flink in te ‘zoomen’ en een mooie macro opname te maken! 

3. Reisfotografie tips: maak een serie.

Een vakantie is bij uitstek geschikt om een serie te maken. En bij een serie fotografeer je wel weer steeds het zelfde. Je fotografeert dan iedere dag iets volgens een bepaald thema. Maak bijvoorbeeld iedere dag een ‘selfie’, fotografeer je kopje koffie, het ontbijt, een bloem of iets van een bepaalde kleur. Je zult merken dat je er heel anders door gaat kijken. Het is ook leuk om er dan achteraf een collage van te maken. Zoals ik hieronder gedaan heb met mijn serie van blauwe deuren in Parijs. 

blue doors Paris

Een van mijn favoriete series, De blauwe deuren in Parijs – 5 reisfotografie tips

4. Vergeet je oplader en battery pack niet.

Wanneer je op een dagtochtje gaat is je telefoon soms ineens leeg. Neem voor dat soort gevallen een pokerbank mee. Ik heb een wat duurdere en daar kan ik ook meteen mijn iPad mee opladen. Ik heb een Xtorm (de Xtreme Powerbank Rugged, op de site vind je ook andere modellen).

Indien noodzakelijk, neem een wereldstekker mee die in ieder stopcontact past of een extra stekker voor in de auto wanneer je die gehuurd hebt. En let op dat wanneer je niet verbonden bent met wifi je deze uit zet. Het kost namelijk veel batterij als je telefoon steeds opzoek gaat naar een netwerk om verbinding mee te maken.

5. Maak een backup van de foto’s op je toestel voor vertrek.

Maak een backup van je foto’s voor vertrek. Bij mij is ooit in Spanje mijn telefoon gestolen op een terras met een jaar lang foto’s van mijn dochter erop toen ze klein was. Ik heb gelukkig m’n toestel weer terug gekregen met de foto’s omdat de dieven waren opgepakt. Sindsdien zorg ik er altijd voor dat ik regelmatig een backup maak (dropbox, google foto’s).

Een handige app om dit mee te doen is de PhotoSync app (apple/android). Het fijne van deze app is dat je ook alleen een album of bijvoorbeeld je favorieten kunt synchroniseren.

back up app photosync

Je kunt naar allerlei verschillende cloud services synchroniseren.

back up app photosync,

Ter conclusie, mijn 5 reisfotografie tips op een rijtje:

1. Bedenk een fotografiedoel voordat je op reis gaat.

2. Zorg voor een goede mix van foto’s.

3. Maak een serie.

4. Vergeet je oplader en battery pack niet.

5. Maak een backup van de foto’s op je toestel voor vertrek.

 

Tot slot

Wanneer je meer wilt leren over smartphone fotografie, ik geef nog een aantal live workshops en je kunt natuurlijk ook de online replay bestellen of een pdf met handige tips. Rest me je een hele fijne vakantie te wensen. Ik heb er in ieder geval veel zin in om mooie nieuwe foto’s te gaan maken voor aan de muur. 

beach cottages Katwijk THE NETHERLANDS

Strandhuisjes in Katwijk aan zee – 5 reisfotografie tips

ENGLISH

In this post I share 5 travel photography tips that are useful to read before you leave. The May holidays have started and that is a good opportunity to take beautiful pictures. So that when I come back home I have beautiful photos that I can enjoy and that at the same time help me remember the moments abroad.

1. Think of a photography idea before you leave.

For example, buy three frames in which you can put a photo from your trip. Or think of a place in your home, for example a wall, where you stick photos with wasi tape. You can also decide to take 1 photo every day where you put in a little more effort. Or to try out an idea you’ve seen on someone else’s feed or website. If you do the latter, I advise you to put your own spin on it.

For example, I have a wall with photos on canvas that need replacing. I will take new photos for this during the coming holiday. – 5 travel photography tips

2. Make sure there is a good mix of photos.

Landscape photos are beautiful, but when you only have landscape photos from a trip, it quickly becomes boring. Also try photographing objects and people. Try out different perspectives (oblique angle, straight on, from above or below) and photograph at different times during the day. In addition to the overview photo, don’t forget to ‘zoom in’ every now and then and take a nice macro shot!

3. Travel photography tips: make a series.

A holiday is ideally suited to making a series. With a series you photograph the same things or a similar subject every day according to a specific theme. For example, take a ‘selfie’ every day, photograph your cup of coffee, breakfast, a flower, or something of a certain color. You could also photograph every day at sunset or what you do at noon. You will notice that you will start to look with different eyes. It’s also fun to make a collage of it afterwards. As I have done below with my series of blue doors in Paris.

blue doors Paris
One of my favorite series, The Blue Doors in Paris – 5 travel photography tips

4. Don’t forget your charger and battery pack.

When you go on a day trip, your phone sometimes suddenly runs out of power. Take a poker bank with you for such cases. I have a more expensive one and I can also charge my iPad with it. I have an Xtorm (the Xtreme Powerbank Rugged, you will also find other models on the site).
If necessary, bring a world plug adapter that fits into any socket or an extra plug for the car if you have rented one. And note that if you are not connected to WiFi, turn it off. It costs a lot of battery if your phone is trying to connect to a network when there is none.

5. Back up the photos on your device before departure.

Back up your photos before leaving. I once had my phone stolen on a terrace in Spain with a year’s worth of photos of my daughter from when she was little. Luckily, I got my phone back with the photos because the thieves were arrested. Since then, I always make sure to make regular backups (dropbox, google photos).

back up app photosync,

A handy app to do this with is the PhotoSync app (apple/android). The great thing about this app is that you can also only synchronize an album or, for example, your favorites.

back up app photosync
You can sync to all kinds of cloud services.

In conclusion, my 5 travel photography tips:

1. Decide on a photography goal before you travel.
2. Make sure there is a good mix of photos.
3. Create a series.
4. Don’t forget your charger and battery pack.
5. Back up the photos on your device before departure.

Finally (sorry these workshops are only in Dutch, in English I have a nice pdf with Flatlay tips)

If you want to learn more about smartphone photography, I give several live workshops and you can of course also order the online replay or a PDF with useful tips. It remains for me to wish you a very happy holiday.
I do have an English pdf with flatlay photography tips, you can download it here
In any case, I’m really looking forward to taking beautiful new photos for the wall.

beach cottages Katwijk THE NETHERLANDS